เมืองในแอฟริกาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการเติบโตและงานได้อย่างไร

เมืองในแอฟริกาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการเติบโตและงานได้อย่างไร

มีเหตุผลที่น่าสนใจหลายประการในการรวมข้อเสนอของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่เข้ากับเทคโนโลยีสีเขียว โครงสร้างพื้นฐาน และระบบใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายของโลกที่กำลังพัฒนา สามารถรับรู้ถึงประโยชน์มากมายผ่านการนำเสนอข้อเสนอเหล่านี้ในรูปแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับบริบทในท้องถิ่น เทคโนโลยีสีเขียวเหล่านี้สามารถสร้างการจ้างงานลดแรงกดดันด้านโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว 

และลดต้นทุนด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครัวเรือนที่ยากจน

สลัมที่ไม่ได้วางแผนไว้และการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการนำเสนอปัญหาเชิงระบบในเมืองที่กำลังพัฒนาส่วนใหญ่ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้ทั้งในเมืองขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นแล้วและเมืองเล็ก ๆ ในแอฟริกา เทศบาลอยู่ภายใต้ความเครียด พวกเขาไม่มีโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากเพียงพอ เช่น น้ำ สุขอนามัย ไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการของเสีย เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

คุณค่าของเทคโนโลยีและระบบสีเขียวคือการกระจายอำนาจหรือกึ่งกระจายอำนาจเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานลมและพลังน้ำขนาดเล็ก สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และลักษณะการกระจายอำนาจของพวกเขาทำให้พวกเขาตามทันเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การแนะนำโซลูชั่นและระบบเทคโนโลยีสีเขียวยังสามารถลดต้นทุนครัวเรือนได้ อีกด้วย ระหว่าง 50 ถึง70% ของงบประมาณครัวเรือนยากจนในแอฟริกาใช้จ่ายไปกับอาหาร น้ำ พลังงานและการขนส่ง สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อแรงกระแทกจากภายนอก เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำมันและปิโตรเลียม อาหาร และน้ำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยเหล่านี้เชื่อมโยงกัน เช่น ถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้น ค่าขนส่งและค่าอาหารก็ขึ้นด้วย นั่นสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้กับครัวเรือนที่ดิ้นรนอยู่แล้ว

เทคโนโลยีสีเขียวสามารถกั้นครัวเรือนยากจนจากผลกระทบเหล่านี้ได้โดยแยกพวกเขาออกจากการพึ่งพากริดในท้องถิ่นและระบบการจัดหาระดับจังหวัด ระดับชาติหรือระดับโลก

นั่นคือในระดับครัวเรือน จากนั้นมีภาพที่ใหญ่ขึ้น การดูดซับเทคโนโลยี

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนสามารถช่วยเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสเกลใหญ่และเพิ่มความน่าดึงดูดใจในการลงทุน

สิ่งนี้สามารถผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและรับเงินสดหมุนเวียนในระดับที่จำเป็นที่สุด

การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเมืองถือเป็นการสร้างงานที่ยอดเยี่ยม ประชาชนจำเป็นต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อหมักก๊าซชีวภาพ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรือจัดตั้งกิจการเกษตรในเมืองและเพอร์มาคัลเชอร์ มีตัวอย่าง อยู่แล้ว ในหลายเมืองของแอฟริกา

ปลดล็อกโอกาส

และบางทีอาจเป็นประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมด: การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่นำเสนอโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการก้าวกระโดดจากเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผลของประเทศในแอฟริกาไปสู่พื้นที่ใหม่ทั้งหมด

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในทวีปนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการควบคุมโอกาสที่เกิดขึ้นในเทคโนโลยีสีเขียวและพื้นที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ สิ่งนี้จะเปลี่ยนพวกเขาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและวิถีการพัฒนาใหม่อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมื่อประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่พัฒนาขึ้น พวกเขาจะทำเช่นนั้นในลักษณะที่ไม่ทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมแย่ลงไปอีก

หลายประเทศในแอฟริกากำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ ตัวอย่างเช่น ทั้งรวันดาและเอธิโอเปียได้กำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เคนยามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียว 100% ภายในปี 2563

ประเทศในแอฟริกาอื่นๆ ควรทำตามแบบอย่างของประเทศเหล่านี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่มาถึงแล้ว การรวมเข้ากับเทคโนโลยีสีเขียวเป็นวิธีที่ทำให้ทวีปได้รับประโยชน์ในทุกระดับ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ